Σετ Realplate React DIY

TurboRocks

Όλα όσα απαιτούνται για την κατασκευή ή μετατροπή του τρέχοντος rocker σε full rocker plate. Απλά πρέπει να αγοράσετε το δικό σας χαρτόνι και να το κόψετε στο επιθυμητό σχήμα. Πλήρεις οδηγίες θα παρέχονται μαζί με έναν φωτογραφικό οδηγό βήμα προς βήμα.